Staw – w Manuil Christoforovich Aladzhalo

W prawym dolnym rogu znajduje się napis: “M. Aladzhalov” – nowoczesna kolorowa warstwa. Z natury stylu podobnego do autografów artysty. Na podstawie badań stylistycznych i