Underwood II – Vincent Van Gogh

Underwood II   Vincent Van Gogh

Okres twórczości Van Gogha w Paryżu cechuje bezprecedensowa intensywność pracy. Pasja do innowacyjnych koncepcji impresjonizmu prowadzi do radykalnej zmiany stylu malowania, sposobów twórczej ekspresji i postrzegania natury. W swoich obrazach artysta całkowicie wycofuje się z kanonów i reguł podyktowanych przez klasyczną szkołę malarstwa.

Na tym obrazie z 1887 r. Van Gogh maluje kawałek zarośli. Artysta inspiruje się grą światła na leśnej zieleni i przekazuje ją za pomocą jasnych odcieni. Masywny ocieniony pień drzewa dzieli małą przestrzeń na dwie części, za nią widać część lasu oświetloną przez jasne słońce.

Artysta unika stosowania czarnych i szarych kolorów nawet w głębokich cieniach. Cały obraz jest napisany jasnymi, jasnymi kolorami, które razem tworzą mozaikę o bezprecedensowej kolorystyce. Daleko oświetlone zielenie grają ciepłymi słonecznymi odcieniami żółci, silnie kontrastującymi z niebiesko-niebieskimi cieniami przed drzewem. Ale zarówno światło, jak i cień składają się z wielu wielokolorowych pociągnięć pędzla, z których każdy odgrywa rolę w ogólnej kolorystyce obrazu.

Talent malarza tutaj przejawia się w tym, że za pomocą koloru Van Gogh zdołał na pierwszy rzut oka ukazać bezprecedensowe piękno tak nieistotnego miejsca.