Skat – Jean Baptiste Simeon Chardin

Skat   Jean Baptiste Simeon Chardin

Aby dołączyć do Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, każdy artysta musiał przedstawić kilka swoich prac jury naukowców. Chardin pokazał akademikom martwą naturę „Skat” i „Buffet”. Oba są teraz przechowywane w Luwrze. „Bufet” pochodzi z 1728 r., Ale na zdjęciu nie ma daty „Skat”.

Najprawdopodobniej Chardin napisał to mniej więcej w tym samym czasie – a może trochę wcześniej.

Skat zawsze był jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych dzieł Chardina. Niektórzy ją podziwiali, mówiąc, że artysta kontynuuje tutaj tradycje holenderskich mistrzów. Inni zbeształ ją, twierdząc, że w tym nadmiernym naturalizmie nie ma ani piękna, ani elewacji.

Dodajemy, że „Skat” był często kopiowany przez innych artystów – w tym takich mistrzów, jak pozornie „nie-Sadarden”, takich jak Cezanne i Matisse.

Pomysłowość, z jaką ta martwa natura została namalowana, jest niesamowita. Ostrygi, naczynia kuchenne, kotek, który postanowił zjeść na „owocach morza” – wszystkie te składniki martwej natury układają się na płótnie w taki sposób, że wydaje się, że autor nawet nie pomyślał o kompozycji obrazu i po prostu „rzucił” to, co zobaczył na płótnie. A wypatroszone zbocze z „twarzą” zniekształconą przez straszny grymas wznosi się przede wszystkim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)