Pierwsza bruzda – Jean-Baptiste Dreams

Pierwsza bruzda   Jean Baptiste Dreams

Najbardziej ortodoksyjnym kaznodzieją idei Russoizmu, inspirującym kierunek sentymentalizmu w sztuce i literaturze końca wieku, był Jean-Baptiste Dreams. Moralizujący obraz Greza w przededniu rewolucji francuskiej wzbudził entuzjastyczną postawę krytyków i oświeconych miłośników sztuki, nie tylko we Francji, ale także w Rosji.

Wielka kompozycja Greza „Pierwsza bruzda” żałośnie, entuzjastycznie i sentymentalnie gloryfikuje chłopów, których życie uszlachetnia praca na kolanach natury. Być może jego fabuła została wywołana przez artystę przez jego klienta – wielbiciela filozofii Rousseau, oświeconego przez rosyjskiego filantropa hrabiego Piotra Andriejewa Szuwałowa.

Zwyczaj ludowy, który daje prawo do pierwszej bruzdy młodego mężczyzny, który osiągnął wiek większości, przekształca się w uroczystą procesję w duchu fryzyjskiej kompozycji starożytnej ulgi. Jednak sentymentalna wrażliwość uczestników sceny ilustruje, a nie przekłada postępowe idee ery na pełnoprawne obrazy artystyczne.

Kędzierzawe dzieci są jak amorki raffaille, łzy czułości w oczach wiejskich piękności i cnotliwa starość, fałszywy patos gestu ojca, jak pożegnalny syn, do broni, jest nadmiernie emocjonalny i natrętny.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)