Melancholia – Edvard Munch

Melancholia   Edvard Munch

To zdjęcie jest jednym z tych, które kończą okres Muncha w Paryżu. Pobyt w ówczesnej stolicy świata artystycznego nie był prezentem dla artysty.

W tym czasie napisał w swoim dzienniku: “Kamera nie może konkurować z pędzlem i płótnem, o ile mogą być używane w niebie i piekle”.

“Melancholia” – wśród innych dzieł – została pokazana na skandalicznej wystawie berlińskiej w 1892 r., Akt wolicjonalny zamknięty przez Kaisera.