Werl Altar – Robert Kampen

Po prawej stronie jest czytanie św. Barbary. Pokazano ją siedzącą w przytulnym pokoju mieszczańskiego domu. Za oknem, na tle krajobrazu, znajduje się wieża i scena

Portret kobiety – Robert Kampen

Portret kobiety i Portret mężczyzny, jak wierzy większość badaczy, są sparowane i być może były pierwotnie połączone. Świadczy o tym nie tylko ich identyczny rozmiar,

Trinity – Robert Kampen

Część z wizerunkiem Trójcy jest równie niezwykła w koncepcji, jak kompozycja z postaciami kobiecymi. Jest to jeden z najstarszych, jeśli nie najwcześniejszy, okazów grisaille, imitujących

Portret mężczyzny – Robert Kampen

Robert Kampen to holenderski malarz, jeden z pionierów sztuki wczesnego renesansu w swoim kraju. Imię Roberta Kampena znajduje się w wielu starych dokumentach. Portrety Kampen

Madonna i dziecko przy kominku – Robert Kampen

Sztuka Roberta Kampena stoi u początków malarstwa holenderskiego XV wieku. Jego ręce naukowcy przypisywali grupie dzieł, które wcześniej uważano za dzieło anonimowego artysty, znanego jako

Święta Barbara – Robert Kampen

Po prawej stronie jest czytanie św. Barbary. Pokazano ją siedzącą w przytulnym pokoju mieszczańskiego domu. Za oknem na tle krajobrazu jest scena jej męczeństwa. Otrzymanie