Flecista – Hendrik Terbryuggen

Flecista   Hendrik Terbryuggen

Holenderski mistrz Hendrik Terbryuggen studiował malarstwo w Utrechcie. W latach 1604-1614 pracował we Włoszech, gdzie jego twórczość była pod silnym wpływem sztuki Caravaggia. Po powrocie do ojczyzny Terbryuggen stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli karawagizmu utrechckiego.

Artysta lubił pisać tradycyjne postacie muzyków dla zwolenników Caravaggia, aby włączyć je do kompozycji rodzajowych. Terbryuggen zwrócił się na tematy religijne i mitologiczne. Jego sztuka jest radosna w odczuciu, chociaż obrazy stworzone przez mistrza są czasami rozniecane przez lekki smutek. Stosując różne efekty oświetlenia, światła i cienia, stworzył obrazy kontemplacyjne miękkie w swojej “plastyczności”. “Flecista” – jedna z najlepszych prac artysty.

Terbruggen wielokrotnie zajmował się tym tematem.

Galeria sztuki Kassel zawiera dwie wersje tego obrazu. Inne słynne dzieła: “Pasterz z fletem”. 1620s Galeria sztuki, Kassel; “Koncert”. 1626. Ermitaż w Petersburgu; “Śpiący Mars”.

1629. Centralne muzeum w Utrechcie; “Ezaw sprzedaje swoje pierworodztwo”. Ok 1627.

Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie.