Praktyk idealistyczny i teoretyk materialistyczny – Władimir Makowski

Praktyk idealistyczny i teoretyk materialistyczny   Władimir Makowski

Obraz jest pełen humoru, obrazy dwóch argumentujących mężczyzn wywołują uśmiech.

Sam kucharz jest najprawdopodobniej praktykującym, siedzi mocno na krześle, a to wskazuje na jego stanowczą pozycję w sporze. Drugi, bojaźliwy teoretyk siedzi na skraju stołka, nie czując się zbyt pewnie w swoich dowodach.

Humor tego obrazu polega na tym, że zgodnie z prawem gatunku praktykujący musi być materialistą, a teoretyk idealistą.