Pierwsza bruzda – Jean-Baptiste Dreams

Najbardziej ortodoksyjnym kaznodzieją idei Russoizmu, inspirującym kierunek sentymentalizmu w sztuce i literaturze końca wieku, był Jean-Baptiste Dreams. Moralizujący obraz Greza w przededniu rewolucji francuskiej wzbudził

Klątwa Ojca – Jean-Baptiste Dreams

Jean-Baptiste Dreams wkroczył do historii sztuki jako głowa sentymentalno-moralizatorskiego trendu w malarstwie francuskim drugiej połowy XVIII wieku. Prace artysty są zawsze moralistyczne. Zasługują na pochwałę

Cimon i Feather – Jean-Baptiste Dreams

Cimon jest znanym dowódcą i przywódcą politycznym okresu ateńsko-greckiego w Atenach. Brał udział w wielu kampaniach wojskowych, w wielu bitwach. Jego los, sądząc po legendzie