Oświetlenie Kremla – Aleksiej Bogolyubow

Oświetlenie Kremla   Aleksiej Bogolyubow

W 1883 roku w Moskwie odbyła się koronacja Aleksandra III. Oświetlono całe centrum Moskwy, a zwłaszcza Kreml, miejsce uroczystości. Tworząc uroczystą kompozycję wieczornego widoku Kremla, Bogolyubov starał się zmaksymalizować autentyczność, a nawet dokument. Artysta z błyskotliwością radzi sobie z przedstawieniem nocnego nieba i budynków Kremla podświetlonych na jego tle, oświetlonych elektrycznymi żarówkami i bengalskimi światłami.

Iluzja przestrzeni jest po mistrzowsku przekazywana. Na zdjęciu widać wiele szczegółów, które nadają obrazowi dokumentowemu żywy charakter.