Pojawienie się Chrystusa – Franciabigio

Na tle renesansowej architektury jest jedna historia z życia króla Dawida, opisana w Starym Testamencie. Kiedy Batszeba, żona Uriasza, który był na wojnie, spodziewała się

List Uriaha do Franciabigio

List Uriah Franciabigio łączy w swoich obrazach wpływy różnych wielkich mistrzów Florencji Renesansu; był pod wrażeniem dzieł Fra Bartolomeo, Piero di Cosimo i słynnej „trójcy”: