Pojawienie się Chrystusa – Franciabigio

Pojawienie się Chrystusa   Franciabigio

Na tle renesansowej architektury jest jedna historia z życia króla Dawida, opisana w Starym Testamencie. Kiedy Batszeba, żona Uriasza, który był na wojnie, spodziewała się dziecka od króla Dawida, Uriasz został wezwany do Jerozolimy, aby otrzymać list do najwyższego dowódcy, który zawierał nakaz narażenia Uriasza na śmiertelne niebezpieczeństwo, co ostatecznie stało się dla niego katastrofalne. “To było dzieło, które uczynił Dawid, zło w oczach Pana”, podsumowuje Stary Testament.