Księżniczka Wymiana – Peter Rubens

Księżniczka Wymiana   Peter Rubens

Królowa matka nie oddała władzy swojemu synowi, aw 1615 roku poślubiła młodego Ludwika Annie z Austrii, córce hiszpańskiego króla Filipa III, a jej córka Elżbieta poślubiła przyszłego króla Hiszpanii, aby wzmocnić związek z Hiszpanią.

Otoczona bogami i boginiami, księżniczka Anna Austriacka i księżniczka Elżbieta, córka Marii Medici, spotyka się przed małżeństwem z księciem Hiszpanii i Ludwikiem Francji)