Uprowadzenie Hippodamii – Peter Rubens

Uprowadzenie Hippodamii   Peter Rubens

Obraz flamandzkiego artysty Petera Paula Rubensa „Uprowadzenie Hippodamii”. Rozmiar obrazu to 182 x 290 cm, olej na płótnie. Obraz ten jest czasami nazywany „Bitwą Lapitów z Centaurami”.

Druga wersja obrazu „Uprowadzenie Hippodamii”, wykonana na tablicy, przechowywana jest w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli. Hippodamia, w mitologii starożytnej Grecji, córka Bouta z Tesalii, żona króla Lapitha Pyrifoya, matki Polypeta.

Na weselu Hippodamy odbyła się słynna bitwa Lapitów i centaurów. Uczestniczyli w nim Tezeusze i inni bohaterowie starożytnych mitów zaproszeni na wesele. Lapiphes, w mitologii starożytnej Grecji, pół-mityczne plemię gigantów, których wielu przedstawicieli można znaleźć w różnych starożytnych mitach, a także w Iliadzie.

Na weselu Pirifoya i Hippodii centaur Eurytion, odurzony winem, postanowił wkroczyć na cześć panny młodej. Wynikająca z tego bitwa lapithów z centaurami jest pięknie opisana w Metamorfozach Owidiusza, greccy artyści często przedstawiali tę bitwę w swoich pracach, próbując wyrazić ideę zwycięstwa kultury greckiej nad prymitywnym barbarzyństwem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)