Iroko trzy duże miasta "Kyoto" – Okumura Masanobu

Iroko trzy duże miasta "Kyoto"   Okumura Masanobu

W życiu Japończyków tego okresu “zielone kwartały” odegrały znaczącą rolę, co wiązało się ze szczególną sytuacją polityczną w kraju. Japonia XVII-XIX wieku była w pełnym znaczeniu państwa policyjnego, wszystkie aspekty życia społecznego i osobistego Japończyków były ściśle regulowane.

W atmosferze “nie wolności”, rodzaju “niczyjej ziemi”, miejsca, w którym natura komunikacji, forma zachowania nie była zalecana z góry, gdzie mieszkaniec miasta, nawet przez chwilę, mógł czuć się zrelaksowany i niezależny, stał się “zielonymi kwaterami”.

Przybyli na występy teatru-kabuki, by zawrzeć umowy i oczywiście odwiedzić herbaciarnie, których mieszkańcy słynęli nie tylko ze swojego piękna, ale także z wykształcenia, wyrafinowania smaku i elegancji manier. Dlatego gatunek bijinga stał się głównym grawerowaniem ukie-e. Jednak przy braku rytmu medialnego, w tym bijsinga, działał jako rodzaj środków masowego przekazu, w niedoskonałej i najczęściej pośredniej formie.