Etiuda "Figury" – Antonio Canaletto

Etiuda "Figury"   Antonio Canaletto

Widoki miejskie w XVIII wieku zdecydowano ożywić postacie ludzkie. Canaletto pozostał wierny tej tradycji. Przyglądając się bliżej, można stwierdzić, że liczby przedstawione na jego obrazach nie są konkretnymi jednostkami, ale typami – gondolierem “ogólnie”, grandee “ogólnie”, kapłanem “ogólnie”, gospodynią domową “ogólnie” itp.

Oznacza to, że każda postać charakteryzuje się nie indywidualnymi cechami, ale kostiumem lub stałym zestawem gestów – jak na przykład w szkicu “Figury”. Nawet na dużych płótnach postacie biorące udział w akcji pozostają anonimowe i uogólnione. Nie żyją własnym życiem, ale jedynie “zajmują” przestrzeń artystyczną, reprezentując społeczne znaki i etykiety.

Jednocześnie pragnienie Canaletta, by pokazać życie społeczne Wenecji w całej jej różnorodności, nie budzi wątpliwości. Potwierdzają to jego “angielskie” obrazy, które różnią się – pod względem postaci ludzkich – od jeszcze większego schematyzmu.