Cła – Antonio Canaletto

Cła   Antonio Canaletto

W XVIII wieku handel wenecki przeżył kryzys, który w istocie spowodował utratę dawnych wpływów Wenecji w Europie i na całym świecie. Ale nic się nie dzieje od razu, a to zdjęcie jest najlepszym tego potwierdzeniem.

Aktywne życie handlowe toczy się na zalanej słońcem powierzchni wody: statki żeglują towarami, ludzie są zajęci swoimi codziennymi czynnościami. Tło architektoniczne jest tutaj niezwykle dokładne – jednak Canaletto nie jest zaskoczony, był wielkim kompozytorem muzyki architektonicznej, wykonanym w kolorach.