Zakochana para – John Everett Milles

Zakochana para   John Everett Milles

Milles był znakomitym harmonogramem, jego linia wyróżniała się elegancją i wyrazistością. Większość rysunków artysty należy do wczesnego okresu jego twórczości, najczęściej były robione piórem i tuszem. Wśród nich są szkice do przyszłych obrazów, zabawnych scen i portretów.

W latach 50. XIX wieku artysta stworzył serię rysunków dotyczących “tematów współczesnej moralności”, w których zwrócił szczególną uwagę na różne aspekty życia małżeńskiego. Ta seria obejmuje takie prace jak “Lost Love” i “Couple in Love”.

Po części przypominają ilustracje do powieści. Później Milles rzadko zwracał się do takich szczegółowych szkiców, woląc pisać bezpośrednio na płótnie.