Wnętrze ze stołem – Vanessa Bell

Wnętrze ze stołem   Vanessa Bell

Ta praca uosabia jedną z charakterystycznych technik Vanessy Bell – połączenie krajobrazu i wnętrza. Stół przy oknie dla artysty – wlej powód, aby pokazać widzowi to, co znajduje się za oknem. Jest tam jasno, wesoło i słonecznie.

To, co jest tutaj, jest ukryte w cieniu.

Obiekty w pokoju interesują autora tylko w takim zakresie, w jakim odbijają się w krajobrazie. Widownia i scena są oddzielone od siebie ramą okienną i zasłonami.