Wiosna Seasons (New Primitive) – Mikhail Larionov

Wiosna Seasons (New Primitive)   Mikhail Larionov

Lider rosyjskiego ruchu awangardowego z końca 1900 r. – początek lat 1910. MF Larionov przywiązywał wielką wagę do szczerej, naiwnej i na pierwszy rzut oka frywolnej twórczości dzieci, ponieważ zawsze pochodzi ona bezpośrednio z głębi świadomości dziecka.

Naśladując naiwny dziecinny rysunek, artysta starał się stworzyć dzieła równie szczere i bezpośrednie. Patrząc na świat oczami dziecka, Larionow napisał cykl obrazów “Pory roku”, w których każdy sezon uosabia nieskomplikowany obraz postaci kobiecej, a następnie następuje wyjaśnienie napisane celowo nieporządne. Wcielenie planu nie było jednak dziecinnie głębokie.

Wiosna otoczona jest niezdarnymi skrzydlatymi aniołami, wiosenny ptak nosi gałązkę z kwitnącymi pąkami; obok po prawej, ogrodzony pionowym paskiem, rośnie samo drzewo, które można interpretować jako biblijne drzewo wiedzy.

W prawej części dolnego “rejestru” obrazu przedstawia się profile męskie i żeńskie po obu stronach zwrócone w stronę Drzewa Wiedzy – wizerunki prymitywnego Adama i Ewy, którzy najwyraźniej doświadczają przebudzenia czułych uczuć, tak jak sama natura budzi się i być może już smakowała zakazany owoc. W tej samej przestrzeni, tuż poniżej, domyśla się innej biblijnej historii – “Wypędzenie z raju”. Na lewym marginesie tego samego dolnego rejestru następuje naiwny opis wiosny, rzekomo wykonany przez dziecko: “Wiosna jest czysta, piękna. Z jasnymi kolorami, z białymi chmurami”, w których jednak odczuwa się pewną chytrość artysty.

Przecież to nie przypadek, że w podtytule imienia czytamy “Nowy prymitywny” i umysłowo kończymy “… do wiecznego tematu”.