Narodziny – Marc Chagall

Narodziny   Marc Chagall

Ten obraz jest narracyjny i bogaty w szczegóły. Tutaj najwyraźniej przejawiała się jedna z głównych zasad poetyki Chagalla – wykorzystanie codziennych i zredukowanych szczegółów odebranych z życia, przekazanych w całej jego specyfice i przekształconych w symboliczny obraz.

Lewa strona zdjęcia przedstawia narodziny, interpretowane jako sakrament. Przed nami piramida składająca się z 3 postaci – kobiet porodu, położnej trzymającej noworodka i mężczyzny. Ta ostatnia jest przedstawiana jako siedząca na podłodze jako świadek tego, co się dzieje i odgrywa w niej niewielką, a nawet komiczną rolę.

Postacie zdają się wychodzić na światło z zamkniętej przestrzeni utworzonej przez czerwony baldachim łóżka i symbolizują rodzące się łono, żeńską zasadę i życie.

Lewa “kobieca” część obrazu jest przeciwna do prawej “męskiej” części. Jeśli lewa strona jest statyczna, to prawa strona jest pełna ruchu. Starzec i dziecko zaglądają przez okno; ludzie w pokoju, nie przypadkowo zamknięci w złotym kręgu, wyjaśniają sobie znaczenie tego, co się dzieje i “interpretują” go, tak jak talmudyści.

W przestrzeni obrazu po raz pierwszy “na równych warunkach” z mężczyzną wchodzi zwierzę.