Tamiza w pobliżu Hampton Court – Alfred Sisley

Tamiza w pobliżu Hampton Court   Alfred Sisley

Tamiza w pobliżu Hampton Court [1874] W przeciwieństwie do większości jego współpracowników w “sklepie” impresjonistycznym, Sisley na ogół nigdy nie pisał ludzi na tle krajobrazu – krajobraz był cenny dla samego artysty. Jego ludzka postać jest włączona do tego krajobrazu jako organiczny, ale nie opcjonalny element.

Takie podejście do przedstawiania osoby jest charakterystyczne na przykład w jego pracy “Tamiza niedaleko Hampton Court”. Inną cechą jest to, że bohaterowie Sisleya zazwyczaj umieszczani są w środku lub w tle, jakby zagubieni w krajobrazie.

Wreszcie bohaterom tym brakuje indywidualnych cech, przypominających szkicowe emblematy. Co więcej, z reguły odwracali się plecami do widza, oddalając się od niego. W tych samych rzadkich przypadkach, gdy tak się nie dzieje, odwracają uwagę widza, zakłócając percepcję całej sceny jako całości – jak to miało miejsce w przypadku pracy “Wypas gęsi”, ca.

1895.