Syn marnotrawny – Oleg Korolev

Syn marnotrawny   Oleg Korolev

Transcendentalna część ludzkiej natury ma zawsze na celu poszukiwanie własnego źródła Wiecznego i nieuchronnie ma wątpliwości co do widzialnej rzeczywistości. Postrzegane warunkowo iluzoryczne środowisko wymaga studiowania i pokonywania…

Surrealizm poprzez swój wewnętrzny absurd i paradoks niszczy wiarygodność widzialnej rzeczywistości – jest to estetyczna gra ludzkiej wyobraźni z nostalgią za wieczną duchową wolnością. Ale sztuka wizjonerska ma inne pole gry: sam kontemplujący artysta jest uczestnikiem tej akcji, nie gra już symbolami i ich mechanicznymi konstrukcjami z pomocą umysłu, lecz działa energią, siłami rodzącymi i przenoszącymi te obrazy, intuicyjnie, działając spontanicznie, próbując „dać” „malować się, by się zamanifestować.

Kontemplujący artysta nie może być ateistą, zawsze służy pewnej Sile Wyższej i reprezentuje ją w swojej pracy i własnym życiu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)