Błogosławiona Ranieri Razini, ratująca biednego człowieka z więzienia we Florencji – Sassetta (Stefano di Giovanni)

Błogosławiona Ranieri Razini, ratująca biednego człowieka z więzienia we Florencji   Sassetta (Stefano di Giovanni)

Ludzki początek, zamknięty w ruchu franciszkańskim, a zwłaszcza nastrój bezpośredniej i aktywnej empatii, dobrze ukazuje obraz przedstawiający cudowne uwolnienie więźniów przez świętych franciszkańskich, pomagając im, jak myszy, czołgać się przez mur.