Spór o Trinity (spór) – Andrea del Sarto

Spór o Trinity (spór)   Andrea del Sarto

Tak zwana “debata o Trójcy” została napisana na prośbę mnichów augustianów.

Dlatego obraz przedstawia św. Augustyna, patrona wyżej wymienionego porządku i autora słynnego traktatu o Trójcy, prowadzącego dyskusję z Piotrem Męczennikiem.