Róże Heliogabala – Alma-Tadema Lawrence

Róże Heliogabala   Alma Tadema Lawrence

Otoczony głośnym sukcesem był jednym z najbogatszych artystów XIX wieku Miał wielki wpływ na styl kina historycznego.

Podobnie jak w przypadku H. Semiradsky'ego, jego najbliższy analog w sztuce polskiej i rosyjskiej, zainteresowanie pracą Lawrence'a Alma-Tadema znacznie spadło z czasem, ale odżyło pod koniec XX wieku. w związku z nowym zainteresowaniem sztuką salonową.