Miłośnicy Słowików – Konstantin Makovsky

Miłośnicy Słowików   Konstantin Makovsky

Obrazy rodzajowe Vladimira Makovsky'ego należą do najbardziej typowych, podręcznikowych przykładów sztuki “Wędrowców”. Jego wczesne, płynnie napisane, małe w formacie kompozycje są dobrodusznie niepotwierdzone, poświęcone troskom i prostym radościom “małego człowieka”. Takie są “Miłośnicy śpiewu słowików”.

Z czasem temat “upokorzony i obrażony” pojawia się wyraźniej w jego gatunkowym romantyzmie.