Portret trzydziestoośmioletniego mężczyzny – Lukasa-van Leidena

Portret trzydziestoośmioletniego mężczyzny   Lukasa van Leidena

Żywe zainteresowanie żywą dynamiką, ludzki charakter przejawia się również w portretach Łukasza z Lejdy. W przeciwieństwie do charakterystycznych dla tamtych czasów malarzy portretowych, pokazujących model we wnętrzu lub krajobrazie, zwraca się ku starszym tradycjom.

W jego krępujących portretach tło jest płaszczyzną neutralną, co jednak nie oznacza biernej archiwizacji; więcej uwagi poświęca się portretowanej osobie, która oddycha energią, ukazując skupienie ziemi, pozbawione idealizacji bytu.