Wszystko mija – John Payter

Wszystko mija   John Payter

Praca Paytera ma niezwykły wpływ psychologiczny na ludzi. Odpowiadając na obrazy Paytra, wielu przyznaje, że przeżyli cudowny moment objawienia, niektórzy widzowie mówią o pewnego rodzaju “chrzcie” pod wrażeniem malarskich dzieł utalentowanego artysty, myśliciela i wynalazcy.

Obraz Johna Peitera “Wszystko przemija” przedstawia krajobraz oceanu. Na opuszczonej planecie, w jasnym świetle przedzierającym się przez gęste chmury, fale na wybrzeżu wydają się niebieskie. Kamienie przybrzeżne są rozproszone pod wpływem czasu i wody, jak obalone tytany, i wydaje się, że słyszymy ich ciężkie jęki w hałasie nadciągających fal.

Wszystko jest nietrwałe, ocean jest wieczny.