Portret chłopca – Peter Drozhdin

Płótno charakteryzuje się cechami malarskimi i kompozycyjnymi charakterystycznymi dla niektórych portretów kameralnych P. S. Drozhdina. Niezwykle lekka, ciepła paleta kolorów, przypominająca pastelowe portrety XVIII wieku.