Thomas More – Hans Holbein

Thomas More   Hans Holbein

Ścieżka twórcza Holbeina wyróżnia się jasnością i pewnością. Już we wczesnych młodzieńczych pracach, na przykład w portretach bazylejskiego burmistrza Meyera i jego żony w 1516 r., Jego charakterystyczna postawa wobec człowieka jest w pełni wyrażona.

Cechy wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, opanowania i spokoju, które Dürer tak boleśnie szukał, łatwo i naturalnie stały się podstawą obrazów Holbeina.

Artysta tworzy w swoich obrazach wyraźny świat harmoniczny. Ludzie w jego portretach żyją w pełnej jedności z otaczającymi ich przedmiotami. Łatwo oddychają w przewidzianej dla nich przestrzeni. Ich ruchy są gładkie i niespieszne, ich twarze są spokojne.

Jedną z głównych cech Holbeina jest jego wrodzone podwyższone poczucie piękna świata obiektywnego.