Chrystus w koronie cierniowej – Peter Rubens

Chrystus w koronie cierniowej   Peter Rubens

Obraz nawiązuje do wczesnego okresu twórczości Rubensa. Przedstawia epizod Ewangelii, kiedy Chrystus, po biczowaniu i hańbie, został pokazany ludziom do ostatecznego werdyktu. Gest wskazujący Poncjusza Piłata, który nie przyznał się do winy za Chrystusa, ilustruje słowa prokuratora: “Oto człowiek”.

Korona cierniowa i fioletowa – parodyjne symbole królewskiej godności, wymyślone dla Jezusa jako znak szyderczej czci. Zrównoważona kompozycja, nienaganna znajomość anatomii i rzeźbiarskie modelowanie form wskazują na staranne studium artysty zabytków sztuki starożytnej i renesansowej.

Jednocześnie technika malowania na drzewie z użyciem białej kredowej gleby, gładkiej emaliowo kolorowej tekstury i materialnej namacalności w przedstawianiu przedmiotów, zwłaszcza metalowego hełmu z czerwonawymi refleksami na fioletowym tle, jest związana z tradycjami narodowymi. Brak zewnętrznej egzaltacji w przekazywaniu fizycznych i umysłowych męek Chrystusa informuje o jego obrazie heroizmu, podkreślając duchową mękę i odwagę.