Chrystus na krzyżu – Diego Velasquez

Chrystus na krzyżu   Diego Velasquez

Dzieło stworzone w trakcie twórczej podróży artysty przedstawia ukrzyżowanego Jezusa.

Oryginalne płótno, przekazujące pokój, godność i szlachetność Chrystusa, jest uważane za punkt zwrotny w rozwoju artystycznym Velasqueza.

Najsłynniejsze dzieło religijne mistrza zainspirowało wielu pisarzy, w tym Miguela de Unamuno, do stworzenia “Chrystusa Velasqueza”.