Mistrz Lalek – Michael Parkes

Mistrz Lalek   Michael Parkes

Obraz “Mistrz lalek” został namalowany przez amerykańskiego artystę Michaela Parkesa w 1996 roku.

Piękno i liryzm obrazu założyciela kierunku realizmu magicznego psuje nieprzyjemny mały dziwak przebrany za pięknego białego łabędzia. Nie jestem wszechmocnym showmenem, dowodzącym duszami i ciałami młodych sług sztuki, przedstawionym pod przykrywką bajkowej postaci Michaela Parkesa na jego zdjęciu?