Anioły, rzucające kamieniami w miasto – Natalia Goncharova

Anioły, rzucające kamieniami w miasto   Natalia Goncharova

Jeden z 9 ekspresyjnych obrazów wspólnego cyklu “Żniwa”.

Na tym zdjęciu Goncharova buduje swój religijny obraz świata. Szczytem tego świata jest niebiański świat nieba. Wszystko na ziemi rządzone jest przez jego mecenat, a aniołowie wojownicy ingerują bezpośrednio w życie śmiertelników, konfrontując się z technicznością i urbanistyką, a jednocześnie chroniąc grunty orne i ogrody.

Tak więc opozycja “miasto-wieś” i “naturalno-techniczny”.

Ponadto silna idea kary, niebiańskiej kary, losu, rocka, ogólnie apokaliptycznego nastroju, skorelowana z chrześcijańską symboliką. Obraz został stworzony przez artystę w okresie twórczych poszukiwań: luchizmu, futuryzmu – wszystko to było przed nami. Jedynie prymitywizm i udział w “Jack of Diamonds” nadal stanowiły twórcze doświadczenie Goncharowej.

Więc to płótno w stylu neo-prymitywistycznym jest uważane za jedno z najlepszych.

Podobnie jak wiele innych, obraz ten wyróżnia się wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi. W szczególności zauważalne są rytmiczne ruchy linii i plam, które są wyraźnie widoczne w płaszczyźnie – ziemi. Wszystko to podkreślało dążenia Goncharowej do monumentalnych form.