Zodiak – Alphonse Mucha

Zodiak   Alphonse Mucha

„Zodiak” to kalendarz magazynu „Pióro”, wykonany przez czeskiego artystę z wykorzystaniem techniki litografii kolorowej. W tym wielkoskalowym kalendarzu Mukha wyświetlał wszystkie swoje bogate fantazje ozdobne. Znaki zodiaku otaczają piękny i surowy profil kobiety ubranej w królewski strój, artystycznie wykonane klejnoty i luksusowe nakrycie głowy.

Wszystko to razem, z wyobcowanym i majestatycznym wyglądem, daje kobiecie wygląd kapłanki nieznanego tajemniczego kultu. Centralna figura i krąg zodiaku są oprawione w elementy dekoracyjne pochodzenia bizantyjskiego, mauretańskiego i scytyjskiego.

„Zodiak” to jedno z najpopularniejszych dzieł Mucha. Znanych jest co najmniej dziewięć wariantów litografii, zarówno z tekstem, jak i bez. Później Alphonse Mucha użył motywu kobiety z tego kalendarza jako podstawy swojej rzeźby Natura.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)