Przy drzwiach meczetu – Wasilij Vereshchagin

Wasilij Wasiljewicz Vereshchagin jest wyjątkowym malarzem, który dużo podróżował, towarzysząc armii rosyjskiej w operacjach wojskowych na Bałkanach, w Azji Środkowej i Japonii. Poświęcając swoją pracę

Zwycięzcy – Wasilij Vereshchagin

Vereshchagin bezlitosny w obrazie strat i zwycięstw. Być może Vereshchagin jest jedynym artystą, który nie podlegał narcyzmowi i mógł uczciwie pokazać na swoich płótnach prawdę

Na Kremlu – ogień! – Wasilij Vereshchagin

Obrazy V. Vereshchagina są zawsze połączeniem precyzyjnie zaprojektowanych portretów, gdzie malarz liczy każdy szczegół, od podobieństwa do oryginalnej, odpowiedniej mimiki twarzy, autentycznie prawdziwych kostiumów, po