Triumph of Silene – Anthony Van Dyke

Triumph of Silene   Anthony Van Dyke

Pracując w warsztacie Rubensa, van Dijk tak dobrze nauczył się naśladować styl nauczyciela, że ​​współcześni badacze często nie są w stanie określić, które elementy obrazu zostały napisane przez samego Rubensa, a które przez van Dycka.

Jedną z największych prac Rubensa w czasie, gdy jego asystentem był van Dyck, była seria ośmiu obrazów na duże gobeliny, na których, na polecenie genueńskiego dziadka, przedstawiona została historia jednego ze starożytnych rzymskich bohaterów.

Takie obrazy, malowane w pełnym rozmiarze w oleju, nazywano „kartonami”, następnie tkacze nad nimi pracowali. W jednym z listów Rubens deklaruje te „kartony” swoimi pracami, ale w niektórych innych źródłach XVII wieku autor tych samych „kartonów” nazywa się van Dijk.

Obecnie zakłada się, że prace te zostały wykonane wspólnie przez Rubensa i van Dycka. Ale bardzo trudno jest określić, który fragment został napisany przez Rubensa, a który przez Van Dycka, jak w przypadku niektórych innych płócien. Na przykład historycy sztuki uważają, że kompozycję obrazu „Triumf Silena” skomponował Rubens, a postacie namalował van Dyck.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)