Ślub na Ukrainie – Ivan Aivazovsky

Ślub na Ukrainie   Ivan Aivazovsky

Być może jest to najbardziej znany krajobraz “ziemi” Aiwazowskiego.

Elementy obrazu gatunku są w nim oczywiste, świadcząc o pewnej etnograficznej ciekawości artysty. Ale i tutaj “codzienność” okazuje się nie “codzienna” – romantyczne emocje widać na obrazie wiejskiej uroczystości towarzyszącej ślubowi młodych.

Świąteczna atmosfera podkreśla jasne plamy odzieży, kontrastujące z ciemnymi tonami chmur przed burzą, mocno unoszących się nad wioską.