Żaglówka – Ivan Aivazovsky

Żaglówka   Ivan Aivazovsky

Przed nami statek, uparcie przeciwstawiający się falom. Ale ta burza nie budzi strachu, wręcz przeciwnie, element, który został zagrany, ma fascynującą moc.

A krawędź błękitnego nieba uosabia nadzieję, światło, które zawsze tkwi w obrazach Aiwazowskiego. Afirmacja życia poprzez jedność z naturą – to główne znaczenie zawarte w obrazie.