Kaukaz – Ivan Aivazovsky

Kaukaz   Ivan Aivazovsky

Krajobraz obejmuje widoczne cechy obszaru lądowego, w tym fizyczne elementy ukształtowania terenu, takie jak góry, wzgórza, zbiorniki wodne, takie jak rzeki, jeziora, zbiorniki wodne i morskie, żywe elementy roślinności, w tym roślinność lokalna, ludzie, w tym różne formy użytkowania gruntów, budynki i budowle oraz elementy przejściowe, takie jak oświetlenie i warunki pogodowe.

Łącząc zarówno pochodzenie fizyczne, jak i kulturowe nakładanie się ludzkiej obecności, często tworzonej przez tysiące lat, krajobrazy odzwierciedlają żywą syntezę ludzi i miejsca istotnych dla tożsamości lokalnej i narodowej. Krajobrazy, ich charakter i jakość pomagają określić wizerunek samego regionu, jego postrzeganie miejsca, które odróżnia je od innych regionów. To dynamiczne tło dla życia ludzi.

Ziemia ma szeroki wachlarz krajobrazów, w tym lodowe krajobrazy regionów polarnych, górzyste krajobrazy, rozległe jałowe pustynne krajobrazy, wyspy i krajobrazy przybrzeżne, gęsto zalesione lub zalesione krajobrazy, w tym dawne arktyczne lasy i tropikalne lasy deszczowe oraz krajobrazy rolnicze w regionach umiarkowanych i tropikalnych. Krajobraz można dalej rozpatrywać w następujących kategoriach: krajobraz kulturowy, ekologia krajobrazu, planowanie krajobrazu, ocena krajobrazu i projektowanie krajobrazu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)