Przypowieść o robotnikach w winnicy – Rembrandt Harmens Van Rhine

Przypowieść o robotnikach w winnicy   Rembrandt Harmens Van Rhine

Obraz ilustruje przypowieść ewangelii. Jezus porównał królestwo niebieskie do gospodarza, który wyszedł wcześnie rano, aby wynająć robotników do swojej winnicy i urządził dla nich denara na dzień. W ciągu dnia, aż do wieczora, właściciel wyszedł jeszcze kilka razy i zatrudnił tych, którzy stali bezczynnie, obiecując wynagrodzić ich za pracę.

Wieczorem nakazał stewardowi rozliczenie się z pracownikami „począwszy od ostatniego do pierwszego”. Ten ostatni otrzymał denara, jak wszyscy inni, łącznie z tymi, którzy przetrwali dzień i upał. Ci, którzy przyszli jako pierwsi, zaczęli narzekać, ale właściciel przypomniał im o perswazji i wyrzekł im: „Więc ostatni będzie pierwszy i pierwszy ostatni”.

Znaczenie przypowieści jest takie, że nawet ostatni wierzący zostaną zbawieni. Pomimo zachwycającego koloru, obraz nie jest skończony. Najwyraźniej był przechowywany w celu wykorzystania jako próbka przez uczniów Rembrandta.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)