Piłka odleciała – Sergey Luchishkin

Piłka odleciała   Sergey Luchishkin

Obraz rzeczywistości, który autor stworzył w filmie “Piłka odleciała”, jest sprzeczny z oficjalną sztuką sowiecką lat 20. XX wieku.

Artysta przedstawił wysokie domy, jakby szczypiąc przestrzeń między nimi. Na pustym podwórku, w tle, ograniczonym płotem, jest mała dziewczynka. Patrzy na piłkę lecącą w niekończącą się pustą przestrzeń.

W oknach można zobaczyć sceny codziennego życia mieszkańców wieżowców.

Artysta nie pokazuje jasnej szczęśliwej przyszłości osoby radzieckiej, ale opowiada o prawdziwym, dalekim od romantycznego życiu codziennym. Poprzez zewnętrzną naiwność pojawiają się tragiczne znaki: wisząca postać samobójcy w rogu najsłynniejszego płótna mistrza.