Kerzhenets – Nikolay Romadin

Kerzhenets   Nikolay Romadin

Sztuka niezwykłego radzieckiego malarza krajobrazu N. M. Romadina, pomimo jego prostoty i dostępności nawet dla niedoświadczonego widza, objawia się w całej swej głębi tylko w wyniku długiego i bliskiego badania.

Jesteśmy łatwo nasyceni nastrojem pejzaży artysty, jesteśmy blisko fabuł, które nieustannie rozwija, ale nie zawsze widz natychmiast rozumie treść tych mistrzowsko napisanych pejzaży.

Nie chodzi o celowe zaszyfrowane STI, a nie o jakieś specjalne, ukryte płótna Romadinsky. Oznacza to tylko, że dzieła Romadina zawierają bardzo szeroki zakres myśli i uczuć, że stworzone przez niego obrazy natury powodują wiele skojarzeń.