Kąpiel – Mary Cassat

Kąpiel   Mary Cassat

Nieskończenie liryczny w swojej bezsensownej scenie. Dziewczyna patrzy uważnie na swoje bose stopy, które matka myje w miednicy.

Z twarzy kobiety widać, że po cichu skazuje coś – prawdopodobnie coś zupełnie nieważnego i – łagodnego, coś, co zwykle mówi się młodym dzieciom, kiedy są kąpane. Kompozycja dzieła odsyła widza do serii akwafort kolorystycznych stworzonych przez Cassat dwa lata przed tym obrazem.