Rynek naszej demokracji – Ilya Glazunov

Dla artysty-filozofa Iwanowa natura jest szczególnym wszechświatem, który żyje według własnych praw. Każdy obiekt w nim istnieje w nieskończonej przestrzeni, połączonej z nim niewidzialnymi nitkami.

Tajemnica XX wieku – Ilya Glazunov

Obraz „Tajemnica XX wieku” w swoim działaniu można porównać do wybuchu bomby atomowej. jego pierwsza wersja została napisana w 1977 r., kiedy sztuka radziecka została

Moje życie – Ilya Glazunov

Często pojawiają się motywy autobiograficzne w dziełach I. Glazunowa. Ale obraz „Moje życie” jest najpełniejszym uogólnieniem myśli artysty o jego losie, integralnym z losem jego

Wielki eksperyment – Ilya Glazunov

Obraz „Wielki eksperyment” jest surowym i bezlitosnym wyrokiem dla tych, którzy przeprowadzili bezwzględne doświadczenie budowania „nowego świata”, zgodnie z teorią marksistowsko-leninowską, która sprawiła, że ​​krwawe