Faeton – George Stubbs

Faeton   George Stubbs

Posiadając duszę badacza, Stubbs nie jest mój, by uspokoić się na samym obrazie olejnym i nieustannie eksperymentował z różnymi technikami. Emalie, po raz pierwszy zainteresował się pod koniec 1760 roku.

Najpierw napisał je na ośmiokątnych płytach miedzianych. Najwcześniejsza znana emalia Stubbsa na miedzi pochodzi z 1769 roku. Teraz jest przechowywany w London Tate Gallery.

Emalia “Kostsy”, 1794, artysta stworzony na podstawie własnych wczesnych obrazów.

Współpraca z notorycznym mistrzem Wedgwoodem stała się bardzo udana dla Stubbsa. Ich pierwszą współpracą jest Sleeping Leopard.

Stubbs napisał ten obraz na owalnej podstawie fajansowego naczynia Wedgwooda. Ciekawa jest również ozdobna płyta z reliefowym wzorem “Phaeton”, wykonana przez Wedgwooda na glinianym modelu Stubbs.