Zimowy krajobraz – Jacob van Ruysdal

Zimowy krajobraz   Jacob van Ruysdal

Zimowy krajobraz Być może w żadnym kraju europejskim zimowe krajobrazy nigdy nie były tak popularne jak w Holandii.

Artyści holenderscy z XVII i XVIII wieku niezliczoną ilość razy przedstawiali zimową zabawę pośród natury – jazda na łyżwach, spacery i kuligi. Rzadziej, ale wciąż spotykał się z lirycznymi krajobrazami, gloryfikując piękno pokrytego śniegiem krajobrazu. Jeśli chodzi o Reysdal, jego zimowe sceny nie pasują do żadnej z tych kategorii.

Ani zimowa zabawa, ani poetyckie zimowe krajobrazy, nie przedstawił. Pisał zimę bez ozdób – w stylu realizmu. Niektóre zimowe krajobrazy Reisdal można nazwać niemal tragicznymi w nastroju. Przez kilka wieków z rzędu daje to wielu historykom sztuki powód, by interpretować je jako symbole zbliżającej się śmierci.

Ale naszym zdaniem bardziej sprawiedliwe byłoby uznanie ich za symbole spustoszenia i samotności.

W sumie dotarliśmy do około 25 zimowych scen z Ruysdael. Żaden z nich nie jest datowany, ale naukowcy są skłonni wierzyć, że większość tych obrazów została napisana nie wcześniej niż w latach sześćdziesiątych XVI wieku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)