Winter Scene – Jacob van Ruisdal

Winter Scene   Jacob van Ruisdal

Być może w żadnym kraju europejskim krajobrazy zimowe nigdy nie były tak popularne jak w Holandii. Artyści holenderscy z XVII i XVIII wieku niezliczoną ilość razy przedstawiali zimową zabawę pośród natury – jazda na łyżwach, spacery i kuligi.

Rzadziej, ale wciąż spotykał się z lirycznymi krajobrazami, gloryfikując piękno pokrytego śniegiem krajobrazu. Jeśli chodzi o Reysdal, jego zimowe sceny nie pasują do żadnej z tych kategorii. Ani zimowa zabawa, ani poetyckie zimowe krajobrazy, nie przedstawił. Pisał zimę bez ozdób – w stylu realizmu.

Niektóre zimowe krajobrazy Reisdal można nazwać niemal tragicznymi w nastroju.

Przez kilka wieków z rzędu daje to wielu historykom sztuki powód, by interpretować je jako symbole zbliżającej się śmierci. Ale naszym zdaniem bardziej sprawiedliwe byłoby uznanie ich za symbole spustoszenia i samotności. W sumie dotarliśmy do około 25 zimowych scen z Ruysdael. Żaden z nich nie jest datowany, ale naukowcy są skłonni wierzyć, że większość tych obrazów została napisana nie wcześniej niż w latach sześćdziesiątych XVI wieku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)