Portret artysty Ge – Nikolay Yaroshenko

Nikołaj Aleksandrowicz Jaroszenko jest jednym z głównych uczestników Stowarzyszenia Podróżujących Wystaw Artystycznych. Po zdobyciu sławy malarza portretowego, Yaroshenko stworzył „epokę w twarzach” – były to

Strażak – Nikołaj Yaroshenko

Przed nami słynny „Stoker” Nikołaja Aleksandrowicza Jaroszenki! Coś spowodowało, że strażak oderwał się od pracy. Zmęczony opierając się o masywną kratownicę otaczającą palenisko, skierował przenikliwe

Życie wszędzie – Nikołaj Yaroshenko

Temat sprzeczności społecznych był jednym z głównych tematów w pracy N. A. Jaroszenki. Wśród dzieł gatunku artysty najsłynniejszym był obraz „Przez całe życie”. Praca została